Vårt erbjudande

Vårt erbjudande är främst till för dig som vill ha stöd i ditt arbete med att omsätta en god idé till en produkt eller tjänst som efterfrågas på marknaden. Vem kan ha nytta av testbädden?

Vårt erbjudande är främst till för dig som vill ha stöd i ditt arbete med att omsätta en god idé till en produkt eller tjänst som efterfrågas på marknaden. Den vänder sig också till dig som söker en produkt eller en tjänst som tillgodoser dina behov på ett mer innovativt, snabbare, enklare och hållbarare sätt än det som marknaden idag erbjuder.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder en nationell testbädd för utvärdering, uppföljning, kompetensutveckling och innovation kring solenergi-baserade produkter och tjänster

Vårt erbjudande består av följande:

  • Vi erbjuder tillgång till laboratorier och utrustningar av världsklass för test, utvärdering, utveckling och verifiering
  • Vi erbjuder kostnadsfri support genom kvalificerade projekt- och examensarbeten vid högskolor och universitet
  • Vi erbjuder resurser och expertis i världsklass på konsultbasis eller i partnerskap beroende på uppdrag/projekt
  • Vi erbjuder ett internationellt nätverk med tillgång till global expertis och innovativa företag och vi tror att nya lösningar skapas när idégivare, entreprenörer och användare möts
  • Vi utgör en oberoende expertpanel för rådgivning och bedömning
  • Vi erbjuder arrangemang, workshops, seminarier o dylikt efter behov och på begäran
  • Vi utgör en bas för EU-projekt eller andra typer av externt finansierade projekt

DAGS ATT TESTA I SKARPT LÄGE?

Din tjänst eller produkt är mogen att ta nästa steg, testas i skarpt läge och finslipas för marknaden innan du presenterar den på marknaden.

Vi hjälper dig att ta nästa steg. Vi har ett väl upparbetat kontaktnät inom testbädden med resurser och expertis i världsklass som kan leda till ett konkret samarbete eller en innovationsupphandling. Genom att samarbeta med oss får du möjlighet att visa upp dina lösningar och komma närmare marknaden.

Kontakta oss för att få reda på mer!

LETAR DU EFTER INNOVATIVA, HÅLLBARA LÖSNINGAR?

Din organisation vill investera i effektivare och hållbarare lösningar än de som finns på marknaden. Ni deltar gärna i ett tidigt skede, till exempel som testarena.

Vi erbjuder dig ett samarbete där vi gemensamt identifierar utmaningarna som din organisation står inför inom vårt fokusområde, avgränsar och konkretiserar dina behov för att därefter hitta rätt lösning som du har möjlighet att implementera i din verksamhet.

Kontakta oss för att få reda på mer