Svensk spegelgrupp för BIPV

Intresseanmälan avseende medverkan i en svensk spegelgrupp för ett internationellt samverkansprojekt kring byggnadsintegrerad solel (BIPV) 2020 t.o.m. 2023

RISE Research Institutes of Sweden har fått Energimyndighetens uppdrag att samordna ett svenskt deltagande i det internationella samverkansprojektet ” Enabling Framework for the Development of BIPV” Förutom RISE Peter Kovács och Michiel van Noord medverkar från Mälardalens Högskola Bengt Stridh, från White arkitekter Rickard Nygren och från Soltech energy Anna Svensson.  I syfte att involvera svenskt näringsliv i projektet etableras en spegelgrupp för informellt informationsutbyte och diskussion.

Motiv för deltagande i projektet
Medverkan i gruppen ger Er möjlighet att hålla er à jour med utvecklingen inom BIPV-området och inom solcellstekniken i allmänhet och att påverka inriktningen på den svenska insatsen i projektet. Ni får koll på marknadsutvecklingen inom och utanför Europa och tillgång till ett stort nätverk av BIPV-intressenter.

Beskrivning av vår internationella medverkan och varför vi behöver Er
Medverkan i det internationella projektet sker i enlighet med avtal mellan RISE och Energimyndigheten och mellan RISE och övriga tre svenska deltagare. I det internationella samarbetet behöver vi branschens erfarenheter och kunskap om hur branschens behov ser ut, vilka viktiga hinder som behöver bearbetas genom nya testmetoder, incitament och policies, resurser för teknikutveckling etc.

Omfattningen av Ert åtagande
Av bland annat praktiska skäl vill vi begränsa gruppens storlek och vi kommer därför att göra ett urval bland intresseanmälningarna. Omfattningen av ett åtagande handlar om cirka fyra möten under de fyra år som projektet löper, fördelat på en halvdags workshop per år på plats i Sverige, på webben eller kombinerat. Dessutom eventuellt ytterligare någon sammankomst på webben och, i mån av intresse, att vid något tillfälle närvara vid ett internationellt möte, det sistnämnda inget krav.

Finansiering
Deltagandet bygger på ”in kind-insatser” från deltagande part. Med andra ord: Projektparterna förutsätts bedöma att medverkan är så pass intressant och potentiellt värdefull att man är beredd att medverka vid dessa möten utan ersättning från projektägarens (RISE) sida. Sådana in-kindinsatser blir samtidigt en bekräftelse på att projektet är relevant för branschen.

Skicka din intresseanmälan till Peter Kovacs: peter.kovacs@ri.se.