Snövis – Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar

Snövis

Projekttitel: Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar

Tidplan: 1 juli 2019 – 31 december 2022

Projektledare: RISE Energy Technology Center

Kontaktperson: Mattias Lindh, mattias.lindh@ri.se, 010-516 61 03

Sammanfattning: Till skillnad från de hittills stora marknaderna för solel globalt, så förekommer i Sverige regelbundet snö. En solelanläggnings levnadstid är minst 30 år och under denna period kan extrema vintrar förväntas även i regioner som normalt inte är snörika. För att öka förståelsen för, undanröja risker med samt öka produktionen från solel i nordiskt klimat fokuserar vi på sätt som takmonterade solelanläggningar ansamlar snö och hur dessa belastar underliggande konstruktion, hur moduler belastas i verkliga snöförhållanden samt vilka tekniker som är lämpliga att använda för att hålla paneler snöfria. Den svenska solelutbyggnaden är expansiv och nu finns en möjlighet att i ett tidigt skede samla kunskap om solel i nordliga förhållanden och implementera denna i utformning och underhåll av solelanläggningar. På så vis kan materiella och ekonomiska skador undvikas och utbytet optimeras.

Finansiärer: Energimyndigheten, Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och utvecklingsfond Länsförsäkringar Västerbotten, Lindbäcks bygg, PiteEnergi