SunCold

OM PROJEKTET

SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat Projektet “SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat” brukar benämnas SunCold.

Marknaden för solelinstallationer har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men fortfarande finns det brister i kunskap och erfarenheter för resurseffektivt nyttjande av solel på nordliga breddgrader, med klimat- och solinstrålningsförhållanden som skiljer sig väsentligt från södra delen av Europa. Solenergi är ett relativt outvecklat område i övre Norrland, idag finns få installerade anläggningar och få lokala leverantörer som erbjuder solceller.

SYFTE för SunCold

Syftet med SunCold är att:

  • Ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel på nordliga breddgrader d v s i kallt klimat, med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn.
  • Att ta fram underlag för vilka möjligheter som finns med att bygga upp en testbädd för solceller i kallt klimat i regionen, samt hur befintliga forskningsparker kan utvidgas för att inkludera byggnadsintegrerade solceller.
  • Överföra kunskap och erfarenheter från satsningar inom solel i Piteå och annan tillgänglig information från liknande satsningar i kallt klimat
  • Genomföra studier på den solcellspark, bestående av dubbelsidiga solpaneler, som byggdes våren 2017 i Piteå. Parken består av 160 paneler i olika väderstreck och lutningar, där syftet är att hitta riktlinjer för mest resurseffektiv installation. Detta ska även jämföras med motsvarande studier för takmonterade solceller och trackingsystem.
  • Främja användningen av energieffektiva systemlösningar med lämplig energikvalité för ändamålet i bostadssektorn och offentlig infrastruktur. Detta ska ske genom att presentera ny bästa praxis och riktlinjer för installation av flexibla solpaneler för byggnader i kallt klimat

FÖRVÄNTADE RESULTAT för SunCold

Genom att ge riktlinjer till fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar och andra intressenter riktlinjer – baserade på relevanta mätdata – för när olika solsystem bör användas, kan dessa fatta trygga beslut om hur de ska investera i solel.

DELTAGARE

SunCold är ett samverkansprojekt mellan RISE ETC och Piteå Science Park.

FINANSIÄRER

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun samt PiteEnergi

Europeiska regionala utvecklingsfonden: Finansiär av SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

Region Norrbotten: Finansiär av SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

Piteå kommun: Finansiär av SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

PiteEnergi: Finansiär av SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

TIDSPLAN

Projektet startade augusti 2017 och pågår till och med december 2019

För mer information

För mer information om projektet kontakta Anna Malou Petersson vid RISE ETC, anna.malou.petersson@ri.se , tel 010-516 61 91.