SunCold

OM PROJEKTET

SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat Projektet “SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat” brukar benämnas SunCold.

Marknaden för solelinstallationer har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men fortfarande finns det brister i kunskap och erfarenheter för resurseffektivt nyttjande av solel på nordliga breddgrader, med klimat- och solinstrålningsförhållanden som skiljer sig väsentligt från södra delen av Europa. Solenergi är ett relativt outvecklat område i övre Norrland, idag finns få installerade anläggningar och få lokala leverantörer som erbjuder solceller.

SYFTE för SunCold

Syftet med SunCold är att:

  • Ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel på nordliga breddgrader d v s i kallt klimat, med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn.
  • Att ta fram underlag för vilka möjligheter som finns med att bygga upp en testbädd för solceller i kallt klimat i regionen, samt hur befintliga forskningsparker kan utvidgas för att inkludera byggnadsintegrerade solceller.
  • Överföra kunskap och erfarenheter från satsningar inom solel i Piteå och annan tillgänglig information från liknande satsningar i kallt klimat
  • Genomföra studier på den solcellspark, bestående av dubbelsidiga solpaneler, som byggdes våren 2017 i Piteå. Parken består av 160 paneler i olika väderstreck och lutningar, där syftet är att hitta riktlinjer för mest resurseffektiv installation. Detta ska även jämföras med motsvarande studier för takmonterade solceller och trackingsystem.
  • Främja användningen av energieffektiva systemlösningar med lämplig energikvalité för ändamålet i bostadssektorn och offentlig infrastruktur. Detta ska ske genom att presentera ny bästa praxis och riktlinjer för installation av flexibla solpaneler för byggnader i kallt klimat

 RESULTAT

Projektet har tagit fram en handbok för nordlig solel som fritt kan laddas ner i pdf-format via följande länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-45145

En broschyr som sammanfattar de riktlinjer som projektet tagit har också tagits fram och tryckts för att distribueras till intressenter. En pdf-version av broschyren finns tillgänglig på projektets informationssida: www.ri.se/vad-vi.gor/projekt/suncold. Riktlinjerna kan även läsas fristående i handbokens sjätte kapitel, samt framgår av handbokens sammanfattning.

DELTAGARE

SunCold är ett samverkansprojekt mellan RISE ETC och Piteå Science Park.

FINANSIÄRER

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun samt PiteEnergi

Europeiska regionala utvecklingsfonden: Finansiär av SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

Region Norrbotten: Finansiär av SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

Piteå kommun: Finansiär av SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

PiteEnergi: Finansiär av SunCold – Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

TIDSPLAN

Projektet startade augusti 2017 och pågår till och med december 2019

För mer information

För mer information om projektet kontakta Anna Malou Petersson vid RISE ETC, anna.malou.petersson@ri.se , tel 010-516 61 91.