Solbruket

OM PROJEKTET Solbruket

Solbruket - Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

Projektet “Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket”  brukar kort benämnas Solbruket.

Sveriges lantbrukare har de teoretiska möjligheterna att producera ansenliga mängder solenergi, men bara en bråkdel av potentialen nyttjas i realiteten. Med hjälp av nätkopplade batterier kan förutsättningarna stärkas och mer förnybar energi tas tillvara på lantbruken.

Hittills har utbyggnaden av solel inom lantbruket inte tagit fart på grund av ekonomiska, men även tekniska begränsningar så som svaga elnät på landsbygden och på grund av djuretiska krav som minskar möjligheten till flexibilitet i elanvändningen. I det sammanhanget skulle batterier kunna hjälpa till att stärka systemet och ge plats för ytterligare förnybar energi på landets lantbruk.

I projektet Solbruket ska Vattenfall och RISE i samverkan med lantbrukarna på en KRAV-gård i Hälsingland undersöka möjligheterna med nätkopplade batterier i lantbruk.

Vattenfall kommer att att implementera ett 30 kWh-batteri med en styrplattform. Systemet kommer att under ett års tid att testas och utvärderas i relation till olika styrfunktioner, vilket bland annat innefattar effekttoppsreducering och optimering av egenförbrukning av solel.

Energimyndigheten finansierar även en socio-teknisk forskningsstudie knuten till pilotprojektet, inom vilken både systemet och lantbrukarna på gården kommer att följas i vardagen. Studien ska kartlägga drivkrafter och hinder bland en större grupp lantbrukare för att spegla den upplevda och förväntade nytta som möjligheten att idag installera ett nätkopplat batteri faktiskt medför. En ökad förståelse och kunskap som ska stötta leverantörer av system och tjänster att utforma sina produkter till att kunna bemöta eller förhålla sig till sina kunders förväntningar.

Projektet tar också hjälp av en referensgrupp med representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), AgroVäst, Solar Region Skåne och Kraftsamling Smarta Elnät.

Länk till pressmeddelandet Nätkopplade batterier ger nya möjligheter för solel i lantbruket

Öppet hus på pilotlantbruket i Kilafors den 24/8.
För inbjudan klicka här.

 

SYFTE för Solbruket

Syftet med Solbruket är:

  • Att undersöka upplevd användarvänlighet.
  • Att sammanställa drivkrafter, hinder och möjlighet till värdeskapande med batteri i samband med solelproduktion.
  • Att kommunicera och sprida erfarenheter bl a genom en Öppet hus-aktivitet på pilotgården.

FÖRVÄNTADE RESULTAT för Solbruket

Projektet kommer att kartlägga drivkrafter och hinder bland en större grupp lantbrukare för att spegla den upplevda och förväntade nytta som möjligheten att idag installera ett nätkopplat batteri faktiskt medför. En ökad förståelse och kunskap som ska stötta leverantörer av system och tjänster att utforma sina produkter till att kunna bemöta eller förhålla sig till sina kunders förväntningar.

DELTAGARE

Följande företag och organisationer ingår som partners i projektet:
RISE (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Vattenfall.

Projektet tar också hjälp av en referensgrupp med representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), AgroVäst, Solar Region Skåne och Kraftsamling Smarta Elnät.

FINANSIÄRER

Energimyndigheten

 

 

Energimyndigheten (via SamspEL omgång 2) samt medverkande organisationer och företag.

TIDSPLAN

Projektet startade juni 2017 och pågår till och med februari 2019.