SOL:AR Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering

OM PROJEKTET

Projektet syftar till att kartlägga förutsättningar och behov kring ett digitalt visualiseringsverktyg för Solenergi- och solavskärmningslösningar.

Solenergi- och solavskärmningslösningar har stor potential att minska behovet av köpt energi i både nya och befintliga fastigheter, men pågående projekt och samarbeten inom området visar på att barriärerna måste sänkas för att få fastighetsägare och andra potentiella beställare att våga satsa. Digitaliseringen av branschen öppnar upp för nya digitala verktyg som skulle kunna förenkla processen från att väcka tidigt intresse för solenergilösningar till installation och uppföljning. En specifik möjlighet vi vill undersöka i projektet är ett framtida digitalt visualiseringsverktyg där beställare av solavskärmningar och solenergilösningar med hjälp av avancerad bildbehandlings- och visualiseringsteknik samt tekniska och ekonomiska beräkningar ska kunna visualisera användningen av olika existerande lösningar på marknaden. Både hur de skulle se ut estetiskt på en befintlig fasad eller i en stadsmiljö och vilken energiproduktion/besparing de skulle kunna ge utifrån en viss placering. Ett sådant verktyg har potential både att effektivisera processen från inspiration till installation, samt skapa nya möjligheter och kontaktytor för nya aktörskonstellationer inom solenergi- och byggbranschen. Det ställer också juridiska och organisatoriska frågor som måste adresseras innan ett verktyg kan realiseras, inklusive hantering av data, rättigheter, och kvalitetssäkring.

Projektet syftar till att kartlägga förutsättningar och behov kring ett digitalt visualiseringsverktyg, för att efter avslutat projekt ha en teknisk kravspecifikation på ett verktyg som vi kan ta vidare till en utvecklingsfas. Detta görs bland annat genom workshops med nyckelaktörer som fastighetsägare, solenergileverantörer, och stadsplanerare. Projektet genomförs med partners med kompletterande kompetenser inom området, inklusive arkitektur, solenergi, digitalisering, juridik, och bygg- och fastighetsbranschen.

Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet “Smart built environment” och av Västra Götalandsregionen. Våra projektpartners är Castellum, Krook o Tjäder arkitekter, Soltech energy, Chalmers, Bengt Dahlgren och RISE Interactive.

MER INFORMATION

För mer information kontakta Maria Håkansson, projektledare hos RISE – Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, maria.hakansson@ri.se, tel 010 – 516 55 46