PROOF – Konkurrenskraftiga industraliserade solcellstak

OM PROJEKTET PROOF

PROOF - Konkurrenskraftiga industraliserade solcellstak

PROOF – Konkurrenskraftiga industraliserade solcellstak. Källa: www.svensksolenergi.se

Projektet “Konkurrenskraftiga industraliserade solcellstak”  brukar benämnas PROOF  en förkortning av den engelska benämningen för solcellstak: Photovoltaic Roofing

Trots prisfallet på solcellssystem under senare år har utvecklingen gått trögare när det gäller att applicera byggnadsintegrerade solcellslösningar i nybyggnationer. En orsak till detta är bristen på kostnadseffektiva lösningar samtidigt som det saknas en naturlig förankring i nuvarande byggprocesser. Projektet PROOF ska därför ta fram en ny attraktiv prefabricerad taklösning med tilläggsisolering och väl integrerade solceller. En standardiserad taklösning som är anpassad till svenska förhållanden.

Kopplat till detta finns även projektet Miljontak (en genomförbarhetsstudie) som bygger vidare på ”PROOF-konceptet” för att utveckla 2-3 effektiva renoveringskoncept med stor klimatnytta och replikeringspotential.

 

SYFTE för PROOF

Syftet med PROOF är:

  • Att beskriva state-of-the-art inom takintegrerad solel.
  • Att i samarbete med byggföretag, solelentreprenörer, arkitekter och byggprodukttillverkare utveckla en högkvalitativ, ekonomiskt konkurrenskraftig och estetiskt tilltalande takintegrerad solcellslösning.
  • Att demonstrera och utvärdera produkten i ett av Skanskas byggprojekt.

FÖRVÄNTADE RESULTAT för PROOF

Projektet kommer att ta fram en ny attraktiv solellösning anpassad till svenska förhållanden – som kan ingå i såväl nyproducerade byggnader som vid renovering. Projektet kommer också att ta fram ny kunskap om hur små och stora företag kan samarbeta kring innovation i byggbranschen samt ny (för Sverige) kunskap om byggnadsintegrerad solel.

DELTAGARE

Följande företag och organisationer ingår som partners i projektet:
RISE (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) – Initiativtagare och projektägare, Skanska, Solkompaniet, Elementum ECO, Glafo, Ingo Hagemann Arkitekt (DE).

FINANSIÄRER

Energimyndigheten

 

 

Energimyndigheten samt medverkande organisationer och företag

TIDSPLAN

Projektet startade december 2015 och pågår till och med november 2018