Från solel till användare

OM PROJEKTET

Short information about the project in English can be found here

Projektet “Från solel till användare med minsta möjliga förlust – en fullskaledemonstration”  brukar även benämnas Från solel till användare.

Forskningsvillan

Forskningsvillan på RISE område i Borås.

I projektet ska ett komplett system med solel, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmlaster demonstreras i Forskningsvillan hos RISE i Borås. I studien tas ett helhetsgrepp, från solceller till användningen i hushålls- och installationstekniska produkter/system.

För att solel storskaligt ska kunna integreras på ett effektivt sätt i det svenska elnätet behövs vidareutveckling och verifiering av tekniklösningar. En fullskaledemonstration är värdefull på flera sätt – bland annat för att verifiera teoretiska resultat – men också då det är först då de enskilda komponenterna och/eller delsystemen sätts ihop till en fungerande helhet och kan samverka under verkliga förhållanden.

Projektet kommer att ge ökad kunskap som kan nyttjas av många olika aktörer och spridas vidare och bidra till en ökad marknad för solel och solelsystem. Projektet kommer även att visa på vilka förutsättningar som ger lönsamhet.

Demonstrationen sker i en enfamiljsvilla (RISE Forskningsvillan), men uppskalning av systemet till villakvarter, bostadsrätter eller en stadsdel kommer att utvärderas teoretiskt och leder till nyttig kunskap för en fortsatt satsning inom området.

BAKGRUND till Från solel till användare

Solel står idag för en marginell del av den svenska elproduktionen, ca 0,1 %. Andelen nätanslutna solcellsanläggningar ökar visserligen, men från en mycket låg nivå.

För att solel storskaligt ska kunna integreras på ett effektivt sätt i det svenska elnätet behövs teknisk vidareutveckling på flera områden. Ett sådant område är utveckling av och övergång helt eller delvis till interna likströmsnät i hushållen.

Solceller levererar sin elproduktion i form av likström (DC). Alltfler produkter drivs idag primärt av DC och de flesta produkter kan drivas av DC. Vidare lagras även el i lokala batterilager i form av DC. Genom att gå över till ett likströmsnät kan många omvandlingsförluster undvikas. Kombinationen med interna batterilager och laststyrning gör det även möjligt att öka egenanvändningen av den genererade solel.

SYFTE & MÅL för Från solel till användare

Projektet kommer ta ett helhetsgrepp kring elförsörjningen i en byggnad, med avseende på tillförsel, användning och lagring vid kombination med solel och batterilager.

Huvudmålet i projektet är:

 • En demonstration av ett fullskaligt system i RISE Forskningsvilla bestående av solceller, batterier, DC-system, styrning, hushålls- och installationstekniska produkter så som värmepump, luftbehandlingsaggregat, pumpar, etc.

Projektet har även delats upp i följande delmål:

 • Ökad kunskap om förutsättningar, begränsningar och möjligheter med ett internt elsystem som utnyttjar solcellernas produktion av DC på ett effektivt sätt
 • Utveckling av produkter anpassade för DC-drift – görs av deltagande företag
 • Simuleringsstudie för utvärdering och optimering av systemlösningarna
 • Utvärdering av DC-systemets prestanda jämfört med ett system med AC-drift
 • Utvärdering av batterilagrets och laststyrningens inverkan på egenanvändning av den genererade solelen

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Vidareutveckling och verifiering av tekniken för att solel ska kunna integreras på ett storskaligt och effektivt sätt i det svenska elnätet.

DELTAGARE

Följande företag och organisationer  – sorterades i bokstavsordning) ingår som partners i projektet:

 • ASKO Appliances
 • Chalmers tekniska högskola (Elteknik)
 • Derome Hus AB
 • Ferroamp Elektronik AB
 • Herrljunga Elektriska AB
 • Johanneberg Science Park AB
 • Metrum Sweden AB
 • NIBE AB
 • Projektkoordinator: RISE Research Institutes of Sweden (enheten för Energi och cirkulär ekonomi)
 • Systemair Sverige AB
 • Trä- och möbelföretagen (TMF)
 • Volvo Cars
 • Wallenstam AB
 • WILO
 • Västra Götalandsregionen

FINANSIÄRER 

Projektet finansieras av de deltagande organisationerna och företagen samt Energimyndigheten

Energimyndigheten - en av finansiärerna i projektet "Från solel till användare med minsta möjliga förlust - en fullskaledemonstration"

 

 

TIDSPLAN

Projektet startade januari 2017 och pågår till och med december 2020

MER INFORMATION

För mer information kontakta Patrik Ollas, projektledare hos RISE – Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, patrik.ollas@ri.se, tel 010 – 516 55 56

Länk till pressmeddelande om projektet