EST – Optimerad renovering för Effektiva SolcellsTak

Information in English

OM PROJEKTET
EST syftar till att bidra med ny kunskap om och lösningar för takrenovering med solceller i flerbostadshus och lokalbyggnader. I projektet som samordnas av RISE kommer vi att tillsammans med våra partners från akademi och näringsliv att följa planeringen av 5-10 renoveringsprojekt för att ta fram ny kunskap, inspirera och initiera demonstration av nya effektivare bygg- och installationslösningar. Nätverken inom BeBo och BELOK samt det nationella renoveringscentret kommer att utnyttjas för att exploatera projektets resultat.

Läs mer om projektet i tidningen Husbyggaren Nr 3/2019. Tema: “Tak, fasader och träbyggnad”. 

Läs EST nyhetsbrev här.

Se presentation om resultaten från projektet: 211025 EST Webinar

SYFTE & MÅL för EST
Syftet med EST är:

  • Att bidra till en accelererad, effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling för takrenovering med solceller.
  • Att möjliggöra näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten inom området.

FÖRVÄNTADE RESULTAT för EST

  • Minst fem detaljerade fallstudier genomförs, med tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt fokus på takrenovering med solceller på olika typer av byggnader och hos olika typer av fastighetsägare.
  • Ny kunskap tas fram om de viktigaste hindren och möjligheterna för effektiv renovering av tak med solceller inklusive förslag på lösningar.
  • Minst två förslag till takrenovering med solceller realiseras i konkreta byggprojekt som har påbörjats inom projekttiden.
  • Flera svenska aktörer har arbetat med system för takintegrerad solel eller prefabricerade solcellstak de senaste åren. I anslutning till projektet räknar vi med att kunna initiera flera demonstrationsprojekt där dessa kan få möjlighet att komma in på byggmarknaden.
  • Minst 30 fastighetsägare adresseras för att ta del av och diskutera projektets resultat.

DELTAGARE
Följande företag och organisationer ingår som partners i projektet:
AB Bostäder Borås, Chalmers Tekniska Högskola AB, Cowi AB, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Elementum ECO AB, Gårdstensbostäder, Göteborgs Stad(Lokalförvaltningen), Högskolan Dalarna, Kjellgren Kaminsky Architecture, RISE – Research Institutes of Sweden (Initiativtagare och projektägare) Solkompaniet Konsult, Soltech energy samt Wästbygg.

FINANSIÄRER
Energimyndigheten via E2B2 samt medverkande organisationer och företag.

Energimyndigheten

E2B2

 

 

TIDSPLAN
Projektet startade augusti 2018 och pågår till och med december 2020.