ELSA – ELgenerande SolAvskärmningar

Exempel på solavskärmning i projektet ELSA - ELgenerande SolAvskärmningarOM PROJEKTET

Projektet “Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv” är ett utvecklingsprojekt med konkreta produkter som slutmål. Projektet brukar benämnas ELSA – som står för ELgenerande SolAvskärmningar.
Projektet tittar på solavskärmningar i ett helhetsperspektiv – från energieffektivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur.

Vet du om att energianvändningen för luftkonditionering förväntas öka kraftigt under 2000-talet i världen? Mycket av denna ökning skulle kunna motverkas genom bättre solavskärmning. Ändå är den rådande trenden inom arkitekturen stora glaspartier och avsaknad av yttre solskydd.

Studier visar att solskydd generellt kan minska kylbehovet med ca 20 kWh/m2 i Sverige och ca 30 kWh/m2 i södra Europa. Om man dessutom belägger solavskärmningsytan med solceller kan man få en årlig elgenerering på upp till 140 kWh/m2 solcellsarea.

Nedladdningsbart: Informationsblad om ELSA (tvåsidigt)

SYFTE & MÅL för ELSA

Syftet med ELSA är:

  • Att skapa ökat intresse, kunskap och acceptans kring tekniken med solel (PV) tillsammans med solavskärmning.
  • Att öka samverkan mellan olika nyckelaktörer för att skapa nya möjligheter! Främst mellan arkitekter, entreprenörer, byggherrar och installatörer, men också mellan solskydds- och solenergibranscherna.
  • Att ta fram ny kunskap om innovation av produkter och processer i byggbranschen.

FÖRVÄNTADE RESULTAT för ELSA

Exempel på solavskärmning i projektet ELSA - ELgenerande SolAvskärmningarProjektet kommer att ta fram vägledningar för arkitekter, byggherrar och entreprenörer som bland annat belyser arkitektoniska och andra möjligheter.

Projektet förväntas även bidra till bättre produkter till lägre priser. Projektet kommer också att ta fram och genomföra minst 2 demonstrationsprojekt.

Projektet kommer att etablera en lätthanterbar kalkylmodell för solavskärmningsprojekt i Sverige och utveckla metoder för samverkansbaserad idéutveckling, konceptframtagande och produkt.

DELTAGARE

Följande företag och organisationer ingår som partners i projektet:
Allbohus Fastighets AB, Chalmers tekniska högskola, Inobi, Kjellgren Kaminsky Architecture, Lunds tekniska högskola, NCC, Peab Sverige, PPAM Solkraft, RISE – Research Institutes of Sweden (Initiativtagare och projektägare)Solkompaniet, Svensk Solenergi, Svenska Solskyddsförbundet, Västfastigheter samt Wästbygg.

FINANSIÄRER

Energimyndigheten

E2B2

 
 
 

Naturskyddsföreningen

SBUF

 

 

Energimyndigheten via E2B2 , Naturskyddsföreningen, SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) samt medverkande organisationer och företag

TIDSPLAN

Projektet startade juli 2015 och pågår till och med december 2017