Flexibilitet och energieffektivisering i byggnader med solel och fordonsladdning

PROJEKTBESKRIVNING
I detta projekt kommer ett antal verktyg att utvärderas med syfte att se hur de kan bidra till en ökad flexibilitet och ett bättre utnyttjande av den decentraliserade solel-genereringen. Projektet bygger vidare på två tidigare projekt – ”Från solel till användare” och ” Prognostisering för styrning av lokalt batterilager” – där kombinationen solel och batterilagring har studerats utifrån ett småhusperspektiv, med utgångspunkt att öka utnyttjandegraden av solelen och minska förlusterna i byggnaden genom att använda lagring och lastförflyttning.

Målet med projektet är att studera hur olika systemlösningar, kombinationer av systemlösningar samt styrning kan bidra till ökat utnyttjande av solel, vilka faktorer som är avgörande för att få ett sådant system effektivt samt vilka verktyg som kan användas för att öka systemets flexibilitet och potentialen för dessa. Bland annat kommer intern växel- och likströmsförsörjning i byggnaden, i kombination med lagring (termiskt och elektriskt), lastförflyttning samt solelprognostisering och lastprediktering studeras.

DELTAGARE

  • RISE Research Institutes of Sweden (projektledare)
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • Uppsala Universitet
  • Cell Solar Nordic AB
  • Derome AB
  • EQUA Solutions AB
  • Herrljunga Elektriska AB
  • Trä- och Möbelföretagen, TMF
  • WILO Nordic AB

FINANSIÄR
Projektet finansieras av de deltagande organisationerna och företagen samt Energimyndigheten

Energimyndigheten

 

 

TIDSPLAN
September 2020 – December 2023

MER INFORMATION
För mer information kontakta Patrik Ollas, projektledare hos RISE – Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, patrik.ollas@ri.se, tel. 010 – 516 55 56