Film och filmklipp om solenergi

Film och filmklipp om solenergiHär kan du ta del några korta informativa filmer om solenergi

Film: SP och solkompaniet om solcellsteknikens möjligheter

Filmlängd 2:56 min
Filminnehåll: Peter Kovacs på SP och David Larsson på Solkompaniet beskriver vilka möjligheter vi ser med solcellstekniken och dess utveckling på kort (5-10 års) sikt. Det handlar då främst om att använda standardiserad, mogen solcellsteknik i kombination med etablerade byggprodukter på nya sätt. Vi förväntar oss alltså inga radikalt nya tekniker eller jättestora vinster i kostnader eller effektivitet inom denna korta tidsrymd. Vi pratar vidare om andra sätt att använda solenergi i stadsmiljön förutom på byggnaders tak, väggar och fasader, till exempel på lätta elfordon.

Film: Peter Kovacs på SP och David Larsson på Solkompaniet

Filmlängd 3:39 min
Filminnehåll: Peter Kovacs på SP och David Larsson på Solkompaniet om vad som krävs för att solenergi verkligen ska få en stor spridning i samhället och vilka drivkrafter som finns. De belyser också de hinder som finns i otidsenliga lagar och regler som behöver anpassas efter hur vi vill att vårt framtida energisystem ska se ut. David ger också ett exempel på ett innovativt solelprojekt som han och hans företag varit med och skapat i Uppsala.

Film: Peter Kovacs och David Larsson om utmaningar kring solenergi

Filmlängd 3:12 min
Filminnehåll: Peter Kovacs på SP och David Larsson på Solkompaniet ger en bakgrund till SOLution och beskriver de tre utmaningarna som de tävlande kommer att ta sig an. David förklarar varför vi behöver satsa på solenergi, problemen med fossilbaserad energi och att solenergi i princip är den enda energiproduktionsform som kan integreras i stadsmiljön på ett effektivt sätt. Vi pratar också om nyttan med att vi kan se solceller i vår omgivning. https://solutiongoteborg.wordpress.com/