Energimyndighetens Testlab undersöker marknaden för mindre solcellsanläggningar

RISE genomför under hösten en undersökning av den svenska marknaden för mindre solcellsanläggningar, upp till 30 kW, på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Det är fem år sedan Energimyndigheten lät testa solcellspaneler och växelriktare och mycket har hänt sedan dess. Flera installationer har varit i drift några år och det är angeläget att få en bild av hur väl de fungerar i praktiken. Nya aktörer och ny teknik har kommit in på marknaden och därför finns behov av information till konsumenter.

Fyra deluppgifter ingår i uppdraget. De två första ska redovisas till Energimyndigheten under oktober och de andra två innan årets slut.

 1. Skadestatistik för befintliga anläggningar i drift
  Insamling av information om eventuella skador och problem i solcellsanläggningar. Data samlas in från olika källor så som försäkringsbolag, myndigheter och installatörer.
 2. Marknadsöversikt
  Syftet med översikten är att beskriva tillgängliga solcellsprodukter och system för att hjälpa konsumenter att jämföra olika alternativ.
 3. Granskning av växelriktares CE-märkningar
  Granskningen av växelriktares CE-märkningar görs i samarbete med Elsäkerhetsverket. Granskningen baseras på den dokumentation som utgör underlag för CE-märkningen och omfattar tio produkter i effektintervallet 3-10 kW.
 4. Besiktning av solcellsanläggningar i drift
  Syftet är att undersöka kvaliteten på fyrtio befintliga solcellsinstallationer. I uppdraget ingår också dokumentkontroller och intervjuer med anläggningsägarna för att fånga upp hur de upplevde hela processen från idé till driftsättning.