Ny rapport och arbete med strategisk innovationsagenda

SP kommer att ta fram en strategisk innovationsagenda (SIA) för solel. SIA:n kommer bl a att utgå från en ny rapport som avhandlar det svenska innovationssystemet kring solel.

SP kommer under våren att ta fram en strategisk innovationsagenda (SIA) för solel på uppdrag av VINNOVA. Arbetet kommer bland annat att utgå från en helt ny rapport Teknologiska innovationssystem inom energiområdet (länk till sidan på Energimyndighetens webbplats där du kan ladda ner rapporten) där Björn Sandén på Chalmers avhandlar det svenska innovationssystemet kring solel i kapitel 5.