Inclusive Business Forum 2015

SP medverkar i ett treårigt projekt som bidrar till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Detta genom att skapa affärer kring bland annat nya energilösningar.

20 maj ordnas ett kostnadsfritt seminarium “Inclusive Business Forum 2015″ i Stockholm med bland annat Hans Rosling som talare.

Inbjudan till “Inclusive Business Forum 2015”