Idéer till solenergirelaterade examensarbeten

Nu är det hög tid att spela in idéer till solenergirelaterade examensarbeten vid Högskolan Dalarna.

Testbäddens nätverk kommer att användas i samband med att examensarbeten initieras vid Högskolan Dalarna som driver en internationell magister/mastersutbildning inom solenergi. Här kan ni hitta kvalificerade examensarbetare med goda förkunskaper om solenergi, ofta med kunskap om andra kulturer och marknader. Testbäddens medverkan i skapandet av examensprojekt borgar å andra sidan för att de behandlar relevanta frågeställningar och därmed blir mer givande för studenterna.

Passa därför på att spela in idéer till examens- eller projektarbeten till Frank Fiedler på Högskolan Dalarna, e-post ffi@du.se, tel 023-778711, men vänta inte med detta: Det är NU det gäller om ni ska få med er idé i denna omgång arbeten.
Om ni lämnar in en komplett beskrivning av ett arbete bör denna vara skriven på engelska.