Försäljningsstatistik för installerad solelkapacitet i Sverige

Försäljningsstatistiken för installerad solelkapacitet i Sverige som varje år samlas in på uppdrag av Energimyndigheten för IEA-PVPS är nu klar.

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2014 då det installerades 36,2 MW. Det innebär att marknaden fördubblades för fjärde året i rad. Samtidigt gick priserna ner med ytterligare cirka 1 Kr/W.

Grafer och fler siffror hittar ni i dokumentet och på Energimyndighetens hemsida: