Chalmersseminarium om byggnadsintegrerad solel satte fart på diskussionerna

Tillsammans med flera partners från det av VINNOVA och Västra Götalandsregionen finansierade projektet ”Testbädd för nya solelenergilösningar med fokus på teknik-och affärsutveckling” arrangerade Chalmers styrkeområde Energi den 3:e mars ett seminarium om solel i allmänhet och byggnadsintegrerad (BIPV) sådan i synnerhet.

Bland föredragshållarna fanns Wiep Folkerts från holländska solforsknings- och innovationsinstitutet SEAC som bland annat berättade om hur han anser att BIPV ska hitta större marknadsandelar, den tyska arkitekten Ingo Hagemann som gav en imponerande överblick över mer än 20 års utveckling av BIPV och om arkitektens utmaningar kring BIPV. De två svenska doktoranderna Maria Haegermark (Andersson &Hultmark/Chalmers) och David Larsson (Solkompaniet/MDH) arbetar båda delvis med BIPV och presenterade exempel på svenska installationer, bland annat Frodeparken i Uppsala som har Sveriges största fasadintegrerade solcellsanläggning. Arne Andersson, tidigare Bixia elhandel redogjorde för läget för svensk solel då det gäller incitament som skatteavdrag och bidrag samt det begränsningar som hänger samman med dem.

Dagen rundades av med gruppdiskussioner och en gallupundersökning som adresserade barriärer, aktörer, marknadsuppbyggnad och nyttan med testbädden. Något förvånande menade flertalet deltagare att testbäddens viktigaste uppgift var att sammanföra aktörer som tillsammans kan få saker att hända.

Samtliga presentationer finns här att ladda ner (se nedan) plus en del bonusmaterial från Ingo Hagemann som också tar tillfället i akt att marknadsföra sin bok, ett standardverk inom BIPV som visserligen är långt ifrån ny (som broschyren hävdar) men som ändå än i dag är en guldgruva för den intresserade. Boken som dessvärre endast finns på tyska, kan beställas direkt från Dr. Hagemann.

Frågor kring materialet kan ställas till peter.kovacs@sp.se eller martin.warneryd@sp.se

Program, deltagarlista & resultat från gruppdiskussioner

Presentationer

Bonusmaterial