Behöver du något studentarbete från en solspecialist?

Högskolan Dalarna har en internationell ettårig magisterutbildning och en tvåårig masterutbildning inom solenergi med studenter från hela världen. De lär sig mycket om både solvärme och solel samt ha lärt sig en rad olika programvaror för avancerade beräkningar. Många av studenterna gör sina examensarbete utomlands, men det är en resurs som borde nyttjas bättre i Sverige.

Kanske du har en uppgift som kan lösas av en student, eller grupp med studenter, med stöd från kunniga handledare från högskolevärlden?

Mer information:

Kontakta Chris Bales, cba@du.se, om du vill veta mer eller har frågor!