Start

Testbädden för solenergi - Solar test bed
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYA INNOVATIONER!

Välkommen till Testbädden för solenergi – Solar test bed – ett innovationskluster för solenergi i Sverige.


Vill du vara med i en svensk spegelgrupp för ett internationellt samverkansprojekt kring byggnadsintegrerad solel? Anmäl dig här!

RISE Research Institutes of Sweden har fått Energimyndighetens uppdrag att samordna ett svenskt deltagande i det internationella samverkansprojektet Enabling Framework for the Development of BIPV Förutom RISE Peter Kovács och Michiel van Noord medverkar från Mälardalens Högskola Bengt Stridh, från White arkitekter Rickard Nygren och från Soltech energy Anna Svensson.  I syfte att involvera svenskt näringsliv i projektet etableras en spegelgrupp för informellt informationsutbyte och diskussion.

Läs vidare om projektet här.Testbädden / innovationsklustret är full av olika kompetenser och tjänster till nytta för idésprutor inom ett växande solenergiområde: Allt från avancerad teknisk utvärdering till kunskaps- och IP-hantering, forskarkompetens, resurser för finansiering av nystartsföretag och demonstrationsplattformar.
Vi är i full gång med att utöka en excellent samarbetsplattform och det finns pilotprojekt kopplade till innovationsklustret.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder en nationell testbädd / innovationskluster för innovation som stöder marknads- och näringslivsutveckling inom solenergiområdet. Läs mer om vårt erbjudande.

DAGS ATT TESTA I SKARPT LÄGE?

Din tjänst eller produkt är mogen att ta nästa steg, testas i skarpt läge och finslipas för marknaden. Vi hjälper dig att ta nästa steg.

LETAR DU INNOVATIVA, HÅLLBARA LÖSNINGAR?

Din organisation vill investera i effektivare och hållbarare lösningar än de som finns på marknaden. Ni deltar gärna i ett tidigt skede, till exempel som testarena. Vi hjälper dig att identifiera och avgränsa dina behov, och därefter att hitta rätt lösning.


Solenergi på RISE
Dubbelsidigt produktblad – som kortfattat presenterar RISE olika tjänster inom solenergi.

Solar energy at RISE
Double paged product sheet – that briefly presents RISE different services within solar energy.