Miljontak – Takrenovering med solceller

OM PROJEKTET

Miljontak - Takrenovering med solceller

Projektet ”Miljontak – Takrenovering med solceller” är en genomförbarhetsstudie. Projektet brukar benämnas Miljontak.

Miljonprogrammets energieffektivisering är en stor utmaning som till en del kommer adresseras i denna
genomförbarhetsstudie. l utmaningen ser vi nya möjligheter för svensk byggindustri att utvecklas och för ökad sysselsättning. Projektet utgår från en prefabricerad taklösning med tilläggsisolering och väl integrerade solceller.

Processerna kring takrenovering hos bostadsbolag undersöks med denna lösning i fokus genom enkäter och i workshopform. Även byggentreprenörer och arkitekter kommer att adresseras för att kartlägga möjligheter och begränsningar hos de tänkta lösningarna.

SYFTE för Miljontak

Syftet med Miljontak är:

  • Att bygga vidare på ”PROOF-konceptet” för att utveckla 2-3 effektiva renoveringskoncept med stor klimatnytta och replikeringspotential.
  • Att ta fram ny kunskap om hur dessa ska kunna få en stor efterfrågan.
  • Att ta tillvara internationellt know-how kring byggnadsintegration.

FÖRVÄNTADE RESULTAT för Miljontak

Projektet kommer att ta fram 2-3 genomtänkta koncept för renovering av tak i miljonprogrammet. Projektet kommer även ta fram ett bra underlag för minst ett industriellt utvecklingsprojekt.
Projektet förväntas även ha långt gångna diskussioner med Fraunhofer om ett EU-projekt som bygger vidare på ”Miljontak”.

DELTAGARE

Följande företag och organisationer ingår som partners i projektet:
Chalmers arktitektur, HDA, Riksbyggen, Skanska, Solkompaniet, RISE (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) – Initiativtagare och projektägare, Vätterhem samt White Arkitekter.

FINANSIÄRER

Energimyndigheten

E2B2

SBUF

 

 

 

Energimyndigheten via E2B2, SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) samt medverkande organisationer och företag

TIDSPLAN

Projektet startade mars 2016 och pågår till och med december 2017