Start

Testbädden för solenergi - Solar test bed
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYA INNOVATIONER!

Välkommen till Testbädden för solenergi – Solar test bed – ett innovationskluster för solenergi i Sverige.

Peter Kovacs18_XS
Testbädden / innovationsklustret är full av olika kompetenser och tjänster till nytta för idésprutor inom ett växande solenergiområde: Allt från avancerad teknisk utvärdering till kunskaps- och IP-hantering, forskarkompetens, resurser för finansiering av nystartsföretag och demonstrationsplattformar.
Vi är i full gång med att utöka en excellent samarbetsplattform och det finns pilotprojekt kopplade till innovationsklustret.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder en nationell testbädd / innovationskluster för innovation som stöder marknads- och näringslivsutveckling inom solenergiområdet. Läs mer om vårt erbjudande.

DAGS ATT TESTA I SKARPT LÄGE?

Din tjänst eller produkt är mogen att ta nästa steg, testas i skarpt läge och finslipas för marknaden. Vi hjälper dig att ta nästa steg.

LETAR DU INNOVATIVA, HÅLLBARA LÖSNINGAR?

Din organisation vill investera i effektivare och hållbarare lösningar än de som finns på marknaden. Ni deltar gärna i ett tidigt skede, till exempel som testarena. Vi hjälper dig att identifiera och avgränsa dina behov, och därefter att hitta rätt lösning.